Kamil Sekściński - logo witryny www.sekscinski.net

Dzisiaj jest niedziela 18 lutego 2018 roku, jest to 49 dzień roku
Dzisiaj mamy kolejny zwykły dzień

   

Fakty historyczne

Unia lubelska - 1 lipca 1569r.

Czytaj więcej: Unia lubelska - 1 lipca 1569r.

Unia lubelska – umowa międzynarodowa Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim zawarta 1 lipca 1569 na Sejmie w Lublinie. Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy (unia personalna). Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

Czytaj więcej: Unia lubelska - 1 lipca 1569r.

Pokój kaliski - 8 lipca 1343r.

Czytaj więcej: Pokój kaliski - 8 lipca 1343r.

 

Pokój kaliski 1343 – polsko-krzyżacki traktat pokojowy zawarty 8 lipca 1343 w Kaliszu, w wyniku którego Kazimierz III Wielki w zamian za uznanie praw zakonu krzyżackiego do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską.

Czytaj więcej: Pokój kaliski - 8 lipca 1343r.

Pokój w Tylży - 7 i 9 lipca 1807r.

Czytaj więcej: Pokój w Tylży - 7 i 9 lipca 1807r.

 

Traktaty tylżyckie, pokój w Tylży – dwa porozumienia zawarte przez cesarstwo Francji z Imperium Rosyjskim i królestwem Prus w 1807.

Pierwszy traktat podpisany został 7 lipca 1807 roku przez cesarza Napoleona Bonaparte z carem Aleksandrem I. Do jego postanowień należało między innymi uznanie przez Rosję Księstwa Warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska oraz uznanie francuskich zdobyczy w Prusach. Mocą tego traktatu imperium rosyjskie przystąpiło do blokady kontynentalnej skierowanej przeciwko Wielkiej Brytanii. Cesarz Aleksander I Romanow uznał też królewskie tytuły braci Napoleona. W zamian Napoleon zgadzał się na aneksję przez Rosję departamentu białostockiego, który miał być jej przekazany przez Prusy jako obwód białostocki.

Czytaj więcej: Pokój w Tylży - 7 i 9 lipca 1807r.

Moje projekty

Logo Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu